Over MD Change2023-04-24T15:57:11+00:00

Over MD Change

Marita Dogterom

Met oor en oog voor de behoeften van de organisatie, maar ook met advies voor mogelijke nieuwe insteken, pakt Marita Dogterom opdrachten aan. Voor MKB en grotere organisaties, zowel in de profit sector als de non-profit sector, is de inzet van MD Change van toegevoegde waarde. Met organisatiekunde en veranderkunde als specialisaties is de aanpak gericht op harde resultaten (kostenreductie, efficiëntieverbetering, kwaliteitsverbetering), maar ook op zachte uitkomsten (werksfeer, cultuur, vitaliteit van medewerkers, bevorderen van veranderkracht). Dit alles met inzet van de kennis en kracht van de betrokken mensen, respect voor de organisatie, steeds gericht op het bereiken van het gewenste resultaat.

Opleidingen

 • Rijksuniversiteit Leiden, doctoraal Arbeids- en Organisatiepsychologie, specialisatie veranderkunde
 • Tilburgs Instituut voor Academische Studies, postdoctorale opleiding Management en Organisatie
 • INSEAD, European Health Leadership Programme

werkwijze

werkwijze

Werkervaring

Marita Dogterom is voorafgaand aan de oprichting van MD Change afwisselend werkzaam geweest voor profit- en non-profit organisaties, in een breed scala aan sectoren en functies. Highlights:

 • Intern organisatieadviseur bij de Gemeente Rotterdam
 • In de banket- en suikerwarenindustrie heeft zij als hoofd Kwaliteitsdienst in een internationale setting zorg gedragen voor het invoeren van gecertificeerde kwaliteitssystemen en bijgedragen aan een nieuwe attitude ten aanzien van integrale kwaliteitszorg.
 • Zes jaar zelfstandig organisatieadviseur, waarin gewaardeerde ondersteuning is geboden aan diverse bedrijven (chemische industrie, voedings-middelenindustrie, bankwezen, groothandel, tandtechnisch laboratorium) op het gebied van organisatiestrategie, verandermanagement, kwaliteitsmanagement en interim management.
 • In de accountancy sector is de functie van hoofd Personeel & Organisatie vervuld.
 • De gezondheidszorg:  manager Personeel, Organisatie en Opleidingen (P,O&O) van een ketenzorgorganisatie (ziekenhuiszorg, ouderenzorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg). Totaal ca. 2400 medewerkers. Tevens leverde de afdeling P,O&O diensten aan andere organisaties, (ca. 400 medewerkers) vanuit de shared service center visie. Als manager P,O&O was Marita betrokken bij de strategie- en beleidsvorming, verantwoordelijk voor het uitvoeren van reorganisaties, de digitalisering van HR processen (o.m. roosterplanning, e-learning, verzuimregistratie, card managementsysteem), invoering van nieuw verzuim- en reintegratiebeleid en strategische personeelsplanning.
 • Lid van het kernteam van deRotterdamseZorg, de belangenorganisatie van werkgevers in de zorg in de regio Rijnmond. Regionale strategische personeelsplanning was een aandachtsgebied van Marita.
 • Interim HR manager. Na het faillissement van een ziekenhuis is een nieuw, succesvol medisch centrum opgezet. Marita Dogterom was vanaf het begin nauw betrokken bij de strategie, organisatie inrichting en de cultuuromslag.
 • Marita heeft uitgebreide ervaring als (senior) projectmanager en programmamanager.

Projecten:  

 • Project management office t.b.v. heropening ziekenhuis
 • interim projectleider Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten in de arbeidsmarkt van de zorg
 • Opzetten van een shared service center voor ondersteunende diensten.
 • Ontwikkeling nieuwbouw medisch centrum – ziekenhuis, eerstelijns organisaties.
 • Inhuizen polikliniek in collega-ziekenhuis.
 • Organiseren van regionale congressen.
 • Valpreventie.
 • Programmamanager Paulina.nu: een innovatieve regionale benadering van gezondheid op Goeree-Overflakkee.