Expertises2023-05-04T10:41:42+00:00

Expertises

Strategieontwikkeling

Organisaties beraden zich regelmatig over de gevolgde en te volgen strategie: wat zijn de ambities, welke kansen en mogelijkheden zijn er, zijn er ontwikkelingen van buitenaf die aanleiding geven tot (mogelijk verplichte) veranderingen? Wat zijn de sterke en zwakkere punten van de organisatie? En welke conclusies trekken we hieruit voor de komende 3 – 5  jaar, met bijbehorende heldere doelstellingen en budgetten?

MD Change begeleidt organisaties in het voorbereiden van strategische bijeenkomsten en geeft, indien gewenst als extern voorzitter, structuur aan het proces en de bijeenkomsten. 

Verandermanagement

Gewenste veranderingen in organisaties worden het best doorgevoerd met een heldere aanpak. Communicatie is hierbij het belangrijkste middel: wat gaan we doen, waarom en hoe? Voor een optimaal resultaat is het van belang dat de medewerkers in de organisatie de verandering dragen en ideeën en bijdragen van zichzelf hierin herkennen. Als medewerkers vanaf de start het belang inzien, er gemak van gaan ervaren en hun eigen input hebben kunnen geven, verloopt de invoering van veranderingen vaak via een soepel proces en worden de doelen op positieve wijze bereikt. 

Marita Dogterom  ondersteunt bij het opstellen van de veranderaanpak, het concrete plan. MD Change adviseert  teams met mandaat te benoemen, met oog voor terugkoppeling aan de achterban.

MD Change geeft vorm aan het veranderproces en begeleidt en faciliteert het proces. Van strategie naar resultaat.

Programmamanagement, senior projectmanagement en project management office

Programmamanager

Programmamanagement is het aansturen van meerdere projecten, met elk een eigen projectleider, vanuit de missie en visie van een overkoepelend programma. Dit betreffen veelal ambitieuze doelstellingen, waarbij meerdere stakeholders en organisaties betrokken zijn en samenwerken.

Marita Dogterom treedt op als overkoepelend programmamanager, ondersteunt bij het opstellen van (jaar)plannen, behartigt de belangen van de partijen, verzorgt de communicatie en bewaakt de voortgang en het budget. MD Change koerst met u af op het beoogde resultaat.

Senior projectmanager

Bij complexe projecten is MD Change de spin in het web: als senior projectleider wordt een team, veelal multidisciplinair, aangestuurd. Met het team worden de doelstellingen adequaat benaderd: aanpak, acties, proces worden in een tijdbalk uitgezet, het budget wordt bewaakt. Mogelijke afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

Project management officer

Naast senior projectmanager is Marita Dogterom ook ervaren als project management officer, binnen complexe projecten. Dit betekent o.m. stuurgroepen en projectteams voorbereiden, voorzitten of begeleiden, om met bestuurders, projectleiders en projectteamleden binnen gestelde termijnen het gewenste resultaat te halen. De strategie en hoofdlijnen overziend, nauwkeurig in (het toezien op) projectplanning en documentatie. Een professionele ondersteunende rol in de projectstructuur, waarbij contacten worden onderhouden met relevante interne en externe partijen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?