home2023-05-04T10:43:45+00:00

We gaan het anders doen

MD Change biedt advies en actieve ondersteuning op verschillende gebieden:  strategieontwikkeling, organisatieverandering, senior projectmanagement, project management office, programmamanagement,  kwaliteitsmanagement.

De expertise is verkregen in een breed scala aan sectoren, in zowel de profit als non profit sector.

MD Change levert kennis en methodes, maar ook energie en enthousiasme, om de ambities van ondernemers en bestuurders mee te helpen realiseren. 

Marita Dogterom

Missie MD Change

De realiteit: veranderingen en vernieuwingen doorvoeren in organisaties vergt specifieke aandacht, kennis en tijd. Binnen organisaties zijn managers en hun teams druk met de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook de directie kan hierdoor ongewild worden opgeslokt. Zaken, zoals bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, nieuw beleid, complexe projecten, samenwerking met andere organisaties, komen hier bij en moeten adequaat worden opgepakt.

Ontzorgen en resultaat bereiken.

MD Change biedt organisaties tijdelijke toegevoegde waarde en begeleidt directie, managers en medewerkers bij gewenste organisatieveranderingen. Dit in de brede zin van het woord: ontwikkelen van organisatiestrategie en beleid, het invoeren van (kwaliteits)managementsystemen, proceswijzigingen (mogelijk gekoppeld aan ICT-projecten), programmamanagement, projectmanagement, project management office, reorganisaties doorvoeren. Tevens is HR-expertise aanwezig. 

Marita Dogterom zorgt binnen iedere vraagstelling van haar klanten voor een helder en efficiënt proces, met het doel de beoogde ambities  te realiseren, met een zo groot mogelijk draagvlak van de betrokkenen. 

De “springende slak” in het logo van MD Change is het credo: veranderen kan soepel en brengt nieuwe,  originele ideeën en denkwijzen naar boven.

Actueel